GENEL KURUL DAVETİ

GENEL KURUL DAVETİ

SELİMPAŞA EMLAK KONUTLARI KAT MALİKLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI’NA DAVET

Sayın Kat Malikleri;

Kat malikleri kurulu, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 19.12.2021 tarihinde Pazar günü saat 9:30’da Site Sosyal Tesislerinde olağan olarak toplanılacaktır. Bu toplantıda yeter sayı sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın 26/12/2021 Pazar günü saat 09:30’da aynı yerde ve aynı gündemle yapılacaktır.

Bütün kat maliklerinin toplantıya katılmaları veya kendilerini temsil ettirmeleri önemle rica olunur.

TOPLANTI GÜNDEMİ

1- 09:30 – 10:00 Açılış ve Yoklama,Saygı Duruşu

2- Divan Heyetinin Seçilmesi

3- Faaliyet Raporunun Okunması

4- Denetim Raporunun Okunması

5- Blok Temsilci Aday Başvurularının Kabulü ve Aday listelerinin İlanı

6- Bloklar İçin Yeni Temsilci Seçimi Yapılması

7- Dilek ve Temenniler

8- Kapanış

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

VEKALETEN OY KULLANACAKLAR;

1- Vekalet veren kişiye ait kimlik fotokopisi vekaletname ekine eklenecektir.

2- Vekaletname örneğinin eksiksiz ve ıslak imzalı olması mecburidir.

3- Vekaletlerin doğruluğu teyit edilerek işleme alınacaktır.

4- Devirli dairelere sahipleri ek’te gönderilen Vekalet örneğini doldurarak en geç 14.12.2021 tarihi Salı günü mesai saati bitimine kadar yönetime elden ulaştırması gerekmektedir.

5- Vekaletname ile oy kullanacaklar A -B Bloklar ve Mini Çarşı Bloğunda sadece bir bağımsız bölüm, C bloklarda ise 2 bağımsız bölüm için oy kullanma hakkı vardır.

6- Temsilci olmak isteyen kişi sadece bir adaylık için başvuruda bulunabilecektir.

TEMSİLCİ ADAYLARI BAŞVURULARI;

1- Temsilci adayı olmak isteyenler en geç 17.12.2021 tarihi Cuma gününe kadar yönetime yazılı olarak başvuru yapmalıdır. Temsilci adaylarının yedek aday göstermesi zorunludur.

2- Devirli dairelerden vekalet ile temsilci adayı olmak isteyen adayların vekalet örneğini 14.12.2021 tarihine kadar yönetime getirmesi gerekmektedir. Vekaletler 15.12.2021 tarihinde Emlak Konuta onay için gönderileceğinden bu tarihten sonrası getirilen vekaletname ve dilekçeler işleme alınamayacaktır.

NOT: a)Seçim günü Covid 19 virüsü kapsamında maske, mesafe ve hijyen kuralları uygulanacaktır.

b)Seçim kayıt altına alınarak güvenli bir şekilde yapılması için gerekli önlemler alınacaktır.

Selimpaşa Emlak Konutları Site Yönetimi olarak öncelikle hedefimiz beraberce yaşadığımız bu sitenin mutlu ve huzurlu bir yaşam alanına dönüşmesi için gereken çalışmaları yapmak ve siz site sakinlerine genel hizmetleri en iyi şekilde sunabilmektir.

Saygılarımızla

SELİMPAŞA EMLAK KONUTLARI

Site Yönetimi

15 Aralık 2021
95 kez görüntülendi